Boštjan Indihar

Izvedeno pravočasno … S tem ste nam prihranili veliko skrbi.
Skrbelo me je, da nam ne bo uspelo izvesti vseh prireditvenih plakatov in bi s tem ogrozili samo prireditev. Fotograf je zamujal z oddajo slik, teksti še niso bili končani …. K sreči ste v Grafiki Zupan izvedli čarovnijo ter plakate oblikovali in sprintali pravočasno. Še več … plakate ste nam pomagali tudi montirati na lokaciji. Prihranili ste nam ogromno skrbi in časa. Hvala vam.